Konferencja podsumowująca projekt Children Rough Sleepers

Konferencja podsumowująca projekt Children Rough Sleepers

DSCN3977Parlament Europejski w Brukseli wydaje się być najbardziej odpowiednim miejscem do efektywnej dyskusji nad losem bezdomnych lub uciekających z domu dzieci w Europie. Właśnie tam, 10 grudnia 2014 roku miała miejsce międzynarodowa konferencja pod tytułem „Children Rough Sleepers Conference”. Bezpośrednim powodem organizacji konferencji był kończący się właśnie projekt CRS – Children Rough Sleepers.

Projekt poświęcony był dzieciom, które uciekły, opuściły lub zostały wyrzucane z domu, były pozbawione należytej opieki lub możliwości zakwaterowania, a w ten sposób zmuszone do przebywania poza domem, spania na ulicy i tym które dotyka problem bezdomności.

W ramach projektu oferowane są różne narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy z takimi dziećmi, przegląd dostępnych polityk, instrumenty badawcze oraz wyniki badań mające na celu podniesienie świadomości istnienia problemu i wskażą proponowane rozwiązania (przewodnik po najlepszych praktykach, rekomendacje dla osób decyzyjnych, szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się takimi dziećmi).

Konferencja CRS nie dotyczyła jednak tylko wyników badań i płynących z nich rekomendacji, miała on o wiele szerszy zakres dzięki zaproszonym gościom:

  • Cécile Kyenge, włoska eurodeputowana;
  • Regína Jensdóttir, przedstawicielka Rady Europejskiej;
  • Liz Gosme, starszy oficer w FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Pracujących na rzecz Bezdomnych);
  • Kate Moss, profesor sądownictwa karnego na Uniwersytecie w Wolverhampton, Koordynator Projektu CRS;
  • Mathijs Euwema, dyrektor ICDI, partner w projekcie CRS.

Jako Stowarzyszanie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” cieszymy się, że mogliśmy aktywnie uczestniczyć w projekcie, który dotyczył tak istotnego problemu jak bezdomność dzieci. Mamy nadzieję, że rezultaty projektu zostaną zauważone zarówno przez władze europejskie jak i lokalne oraz, że zostaną efektywnie wykorzystane w budowie skutecznego systemu pomocy bezdomnym dzieciom.

 

logo crs

 

daphne daphne eu  

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.