Końcowe spotkanie partnerów w ramach projektu TAP

Końcowe spotkanie partnerów w ramach projektu TAP

Końcowe spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Zoetermeer (Holandia) a zostało zorganizowane przez Leido Academy w dniach 7 i 8 lipca 2016 r. Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” i O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych” a także przegląd realizacji całości projektu.

Partnerzy podzielili się informacjami na temat prowadzonych warsztatów skierowanych do osób ubogich i wykluczonych społecznie (w ramach działania O3), oraz dedykowanych decydentom i politykom społecznym (w ramach działania O4). We wszystkich krajach warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczestnicy podkreślali ich praktyczną wartość.

Partnerzy przeznaczyli czas także na omówienie spraw związanych z ewaluacją i upowszechnianiem, szczególnie że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem na forum międzynarodowym czego wyrazem było uczestnictwo niektórych partnerów w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Podobnie też władze krajowe poszczególnych partnerów są żywo zainteresowane wynikami badań oraz wnioskami płynącymi z organizacji warsztatów, czego przykład mieliśmy także podczas tego spotkania. W drugim jego dniu gościliśmy w holenderskim Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia gdzie odbyliśmy interesującą dyskusję z przedstawicielami ministerstwa na temat najlepszych praktyk przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.