Kolejne spotkanie partnerów projektu CTV

Kolejne spotkanie partnerów projektu CTV

1 Lipca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects.

W ramach spotkania omówiono kwestie dotyczące zmian na stronie internetowej projektu i finalizacji realizacji dwóch rezultatów (O1 i O2). Na spotkaniu przedyskutowano również ostateczny wygląd drugiego rezultatu i to w jaki sposób będzie się prezentował na stronie internetowej.

Spotkanie zaowocowało również kilkoma zadaniami związanymi z upowszechnianiem projektu w mediach społecznościowych oraz przy użyciu tradycyjnych fizycznych materiałów takich jak nowy biuletyn w projekcie.

Już wkrótce ostateczne wersje naszych rezultatów będą dostępne online w językach partnerów projektu (włoskim, polskim, hiszpańskim, francuskim oraz niemieckim).