Kolejna publikacja naukowa w ramach projektu Children Rough Sleepers

Kolejna publikacja naukowa w ramach projektu Children Rough Sleepers

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się monografia pt. „CROSS-SECTORAL COOPERATION IN ORDER TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS”, pod redakcją Beaty Szluz, Tatiany Matulayovej oraz Ilony Pešatovej. Publikacja ta zawiera wystąpienia uczestników międzynarodowej konferencji naukowej – „Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, która odbyła się 20 maja 2014 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeden z rozdziałów monografii poświęcony został projektowi poruszającemu problem bezdomności dzieci, a zrealizowanemu przez nasze Stowarzyszenie („Children Rough Sleepers – from the analysis of the phenomenon to an attempt to solve the problem”).

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej oraz elektronicznej (TUTAJ).