HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

Hertford Regional College był miejscem pierwszego spotkania partnerów (11-12.10.2018) w ramach projektu HANDSON. Stowarzyszanie jest bardzo zadowolone, że może uczestniczyć w projekcie którego celem jest opracowanie modelu uczenia się opartego na produkcji oraz innowacyjnych zasobów dydaktycznych, aby wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ukończeniu cyklów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wejścia z powodzeniem na rynek pracy.

Podczas spotkania został omówiona struktura, w której skład wchodzą wszystkie 4 zaplanowane rezultaty:

  • Model uczenia się dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • Handson e-podręcznik
  • Handson zestaw e-narzędzi
  • Cyfrowa przestrzeń edukacyjna

Więcej szczegółów pojawi się już na początku przyszłego roku, gdy pierwszy rezultat zacznie nabierać kształtów. Będziemy informować na bieżąco o postępach w ramach tego ambitnego projektu.