GEN-Z – Pierwsze spotkanie partnerstwa

GEN-Z – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Spotkanie otwierające projekt Gen-Z odbyło się w Stratford-upon-Avon (UK). Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu 23-24 listopada 2019.

Projekt Gen-Z (Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship met for the first time) ma na celu wzmocnienie pozycji Pokolenia Z w przedsiębiorczości związanej z mediami społecznościowymi, przy jednoczesnym rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności związanych z zatrudnieniem.
Podczas spotkania partnerzy z Anglii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Cypru i Irlandii omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podjąć przed następnym spotkaniem.