FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-2-CY02-KA205-001601

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach. Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia.

Cele projektu

  • Promowanie edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych dziewcząt i kobiet (w wieku 16-24)
  • Podkreślenie znaczącej roli kobiet w przedsiębiorczości I wspieranie ich w określaniu umiejętności i kompetencji, aby mogły z powodzeniem rozwijać własne, zrównoważone przedsiębiorstwa (społeczne)
  • Zwalczanie stereotypów wobec kobiet jako przedsiębiorców
  • Inspirowanie młodych dziewcząt i kobiet poprzez edukację w oparciu o wzór do naśladowania, do podążania za karierą i podejmowania ryzyka założenia własnego przedsiębiorstwa
  • Zwiększanie poziomu nabywania kluczowych umiejętności i kompetencji przez młode dziewczęta i kobiety
  • Zwiększanie umiejętności edukatorów, trenerów młodzieżowych, doradców zawodowych i odpowiednich specjalistów w zakresie integracji społecznej.

Strona internetowa: www.femalelegends.eu

Partnerzy:

  • Citizens In Power (CIP) – Cypr – Koordynator
  • Challedu -Grecja
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
  • Logopsycom – Belgia