EKS – raport z badań

EKS – raport z badań

Jednym z pierwszych zadań w projekcie EKS była realizacja badań na poziomie krajowym.

Badania te zostały przeprowadzone w celu uzyskania informacji:

  • Na jakich konkretnych umiejętnościach powinna koncentrować się gra
  • Na jakim poziomie powinna być wiedza podstawowa w grze
  • Jak głęboko/detaliczne powinny być scenariusze w każdym z tematów
  • Na ile zaawansowane powinny być dostarczone informacje teoretyczne.

Badania zostały podzielone na dwie części: Desk Research i badania ankietowe. Badania obejmowały również identyfikację i analizę „dobrych praktyk”.

Poza tym, że są pomocne w rozwoju gry EKS, wyniki badań są cennym źródłem informacji o aktualnej sytuacji w danym kraju.

Pełną wersję raportu można pobrać tutaj!

Bądźcie na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji!