FIL – 1 spotkanie w Arad (Rumunia)

FIL – 1 spotkanie w Arad (Rumunia)

Partnerzy z Rumunii, Polski, Hiszpanii, Włoch, Austrii i Grecji po raz pierwszy spotkali się w Arad (Rumunia), w dniach 14-15.11.2019, aby oficjalnie rozpocząć współpracę przy projekcie FIL.

Dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów i kompetencji informatycznych osobom uczącym się, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędne do poprawy jakości ich życia i samopoczucia. Projekt FIL jest odpowiedzią na problem luki w wiedzy finansowej wynikającej z braków w podstawowych umiejętnościach.