Entrepreneurship is the key to success – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Entrepreneurship is the key to success – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Pierwsze spotkanie projektu Entrepreneurship is the key to success odbyło się w Odense (Dania). Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu 26-27 listopada 2019.

Celem projektu jest rozwijanie odpowiednich umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (szczególnie młodzieży NEET o niskich kwalifikacjach w wieku 20–24 lat) w nabywaniu kompetencji przedsiębiorczych. Celem projektu jest również budowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie u przedsiębiorców umiejętności przydatnych do rozwoju ich działalności, które w przyszłości staną się niezbędne, ale obecnie nie są uważane za kluczowe.

Podczas spotkania partnerzy z Danii, Hiszpanii, Bułgarii, Polski, Portugalii, Grecji, Cypru i Włoch omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podjąć przed następnym spotkaniem, które odbędzie się 6-7 Kwietnia 2020 w Porto.