EAST – informacja o postępach w projekcie

EAST – informacja o postępach w projekcie

Partnerzy skończyli opracowywanie raportu, który jest pierwszym z wyników pracy intelektualnej (IO nr 1) projektu Przedsiębiorczość jako narzędzie samozatrudnienia. Umiejętności i kwalifikacje w ramach ECVET.

Niniejszy raport jest wynikiem analizy potrzeb opracowanej przez wszystkich partnerów, której celem było przypomnienie najlepszych praktyk przedsiębiorczości i już stosowanych innowacyjnych metod edukacyjnych oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych / kroków niezbędnych do pomyślnego wdrożenia nowoczesnych metod edukacyjnych w codziennym życiu. Celem tych wyników jest udzielenie odpowiedzi na wstępne pytania kluczowe dotyczące dalszego rozwoju projektu oraz badania walidacji i uznania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Raport i jego wyniki będzie służył wszystkim pozostałym działaniom projektu, zwłaszcza rozwojowi profilu Europass, określaniu ram jakości, opracowywaniu dostosowanych planów działania w zakresie przyjmowania edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz orientacji na etapie tworzenia treści.