EAST – 1 międzynarodowe spotkanie

EAST – 1 międzynarodowe spotkanie

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu EAST odbyło się w Walencji, w dniach 14 i 15 października 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Cypru, Grecji, Włoch oraz 3 partnerów z Polski (z różnych regionów).

Podczas spotkania omówiono ważne kwestie dotyczące zarządzania projektem, jego cele oraz określono przyszłe zadania konsorcjum. Wszyscy partnerzy entuzjastycznie rozpoczęli współpracę i zaczynają działać!