Drugie spotkanie w projekcie Decent

Drugie spotkanie w projekcie Decent

W Rzeszowie w dniach 20-21 luty 2018r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu Decent. Partnerzy dyskutowali na temat krajowych warsztatów badawczych a dokładnie omawiali informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron a następnie poczynili prace nad ostateczną wersją kwestionariusza.
W dalszej części spotkania przedstawiono obecną sytuacje i przyszłe działania dotyczące upowszechniania oraz ewaluacji. Na zakończenie partnerzy zaplanowali datę kolejnego spotkania.