Drugie spotkanie partnerskie w projekcie ForProve Theatre

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie ForProve Theatre

W dniach 13-14 lipca 2016 r. w Wenecji we Włoszech odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu ForProve Theatre. Gospodarzem spotkania był Coges Societa Cooperativa Sociale, który jest partnerem w projekcie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Bułgarii, Polski, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Litwy.

W trakcie dwóch, bardzo intensywnych dni przedstawiono zebranym dotychczas opracowaną metodologię badań, którą poddano analizie merytorycznej. Jednak znaczną część spotkania poświęcono szkoleniu, które ma się odbyć w siedzibie koordynatora projektu Know and Can Association w Sofii w terminie 6-11 listopada 2016 roku. Ustalono profil uczestników, wymagania oraz sposób i technikę rekrutacji.
Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do realizacji oraz ustalili termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w Split na Chorwacji w terminie 5-6 grudnia 2016 roku.