Work Life Balance

Realizacja wspólnej inicjatywy z Chamiponami Work Life Balance na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.