Początek

Początek

Utworzenie Stowarzyszenia przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa.