Realizacja projektów TAP i ET-NEETs

Realizacja projektów TAP i ET-NEETs

Realizacja projektów „TAP-Razem przeciw ubóstwu” oraz „ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs” dedykowanych różnym grupom osób wykluczonych.