Podcasting

Realizacja projektu „Podcasting – Learning without borders: podcasting across the wider Europe”, mającego na celu upowszechnienie wykorzystanie podcastów w nauczaniu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie pod kierunkiem Park Lane College z Leeds (Wielka Brytania).