Pierwsze publikacje

Pierwsze publikacje

Ukazanie się dwóch pierwszych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych” oraz „Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie”.