„Get to know your city”

„Get to know your city”

Realizacja pierwszego projektu pn. „Get to know your city” adresowanego do ludzi młodych, których zadaniem było opracowanie prezentacji multimedialnej na temat ich miast.