Energy Sustainability

Energy Sustainability

Realizacja projektu „Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities Enescom” promującego przystąpienie jednostek samorządu terytorialnego do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Projekt realizowany pod kierunkiem Związku Gmin Dorzecza Samoggia (Włochy).