Działalność w ramach społeczności lokalnej, tworzenie sieci wsparcia dla przedsiębiorców.