1.2MOBILE!

1.2MOBILE!

Realizacja projektu „Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile”, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia doradczego dostępnego na urządzeniach mobilnych.