Twój Lokalny punkt kontaktowy – Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE).

Twój Lokalny punkt kontaktowy – Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE).

Od lutego 2016 r. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” prowadzi jeden z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE)”. Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami.

Stowarzyszenie CWEP uczestniczy w programie w ramach ponadnarodowego partnerstwa „BYE-8” na czele którego stoi Izba Handlowa FORMAPER (Włochy) partnerami są: First Elements (Cypr), AEFPA (Hiszpania), EMPLOYABILITY TOWN LTD (Wielka Brytania), KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska), FyG Consultores (Hiszpania), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja), EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS AISBL (Belgia), ERASMUS CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP BV (Holandia), UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA (Rumunia).

Dla kogo?

„Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE)” to program dla początkujących przedsiębiorców, którzy mają plany założenia własnej działalności gospodarczej lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech lat.

Warto wiedzieć że:

  • Młody przedsiębiorca – to tytuł, który nie ma nic wspólnego z wiekiem, dotyczy on każdego, kto chce założyć lub niedawno założył własną działalność po raz pierwszy w życiu.
  • Młody przedsiębiorca wyjeżdża na staż nie do zagranicznego przedsiębiorstwa, ale do innego przedsiębiorcy (właściciela lub konkretnej osoby z zarządu firmy). To właśnie osoba, która rozwijała swój biznes i pozyskiwała pierwszych klientów będzie mogła przekazać najbardziej wartościowe wskazówki naszemu przedsiębiorcy.

Jak to działa?

„Początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy chętni do wzięcia udziału w programie wymiany powinni złożyć wniosek przy użyciu narzędzia do rejestracji oraz wskazać preferowany lokalny punkt kontaktowy” – czyli Stowarzyszenie CWEP!

Rolą Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” jest pomoc przedsiębiorcom w procedurze składania wniosku i nawiązywania kontaktu z odpowiednim przedsiębiorcą.

Po zakwalifikowaniu do programu, młodzi przedsiębiorcy odbywają kilkumiesięczny staż (od 1 do 6 miesięcy) u doświadczonego przedsiębiorcy, w wybranym kraju Unii Europejskiej. Umowa finansowa, która określa działalność naszego partnerstwa (BYE-8), pozwala wysłać przedsiębiorcę maksymalnie na 3 miesiące.

Młody przedsiębiorca może skorzystać tylko raz w życiu z takiej formy wymiany w ramach EYE, natomiast organizacja przyjmująca może wielokrotnie przyjmować młodych przedsiębiorców, jednak tylko jednego w danym momencie.

Stowarzyszenie CWEP będzie koordynować wysyłanie przedsiębiorców za granicę jak i ich przyjmowanie na staż w Polsce.

Korzyści

Jeśli nie dostrzegasz ich już na wstępie, być może to nie jest program dla Ciebie. Dane UE wskazują, że dotychczasowo wśród uczestników programu ponad 90% nowych przedsiębiorców i 86% doświadczonych przedsiębiorców potwierdza, że wymiana przyczyniła się do rozwoju ich przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

oraz pod:

Tel.+48 178536672

Jesteśmy tutaj dla Ciebie!

Zapraszamy!