Action – Spotkanie inaugurujące projekt

Action – Spotkanie inaugurujące projekt

W dniach 29-30 październik odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt ACTION – Empowering educators and community leaders to act on climate change, na którym spotkali się partnerzy reprezentujący organizacje konsorcjum.

Spotkanie miało na celu ustalenie pierwszych zadań w projekcie, poznanie partnerstwa i określenie wstępnych założeń co do przyszłości projektu.