4.0 ANDCOM newsletter #1

4.0 ANDCOM newsletter #1

Witamy w pierwszym Newsletterze.

W tym wydaniu newslettera przedstawiamy cztery z siedmiu modułów, które zostaną opracowane jako kursy m-learningowe dla andragogów, i które będą dostępne w ramach narzędzia „Przemysł 4.0 w nauczaniu dorosłych o niskich kwalifikacjach”. Pozostałe moduły zostaną przedstawione w drugim wydaniu newslettera.

M2. Produkcja addytywna jako przedmiot dydaktyki dorosłych.

M3. Rzeczywistość rozszerzona, alternatywa dla analogowych materiałów dydaktycznych.

M5. Cyberbezpieczeństwo, niezbędny element każdego procesu uczenia się.

M7. Sztuczna inteligencja, czyli edukacja przyszłości.

Project 4.0 ANDCOM koncentruje się na roli andragogów w korzystaniu z rozwiązań Przemysłu 4.0.

Więcej na stronie internetowej: https://andcom.erasmus.site/pl/#

POBIERZ newsletter #1