2015 kluczowym rokiem dla eliminacji ubóstwa

W lutym 2015 Komisja Europejska wyraziła się na temat działań które będzie trzeba podjąć w celu eliminacji ubóstwa na świecie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej
„Rok 2015 będzie kluczowy dla społeczności międzynarodowej. Eliminacja ubóstwa i wprowadzenie świata na ścieżkę zrównoważonego rozwoju to nasze wspólne wyzwania. Realizacja tych celów leży również w naszym wspólnym interesie. UE nadal będzie konstruktywnie współdziałać ze swoimi partnerami w trakcie zbliżających się negocjacji i jest gotowa w pełni wywiązywać się ze swojej roli w realizacji tej agendy.”
Więcej informacji: http://eurofundsnews.eu/polityka/rok-2015-ma-byc-kluczowy-w-celu-eliminacji-ubostwa-na-swiecie/