VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DK01-KA202-075044

Opis projektu:

Głównym celem projektu VISE jest wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub osób które chcą zostać przedsiębiorcą w obszarze trzech najbardziej potrzebnych obszarów przedsiębiorczości przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu wzmocnienia działalności gospodarczej. Punktem odniesienia dla osiągnięcia tego celu będą ramy EntreComp.

W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

Grupy docelowe projektu:

  • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, lub chcą zostać przedsiębiorcą
  • Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, organizatorzy szkoleń zawodowych oraz szkoleniowcy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego i inne zainteresowane podmioty.

Strona internetowa: https://vise.erasmus.site/

Partnerzy:

  • Koordynator: BrainLog – Dania
  • Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
  • CWEP – Polska
  • LABC – Włochy
  • Panepistimio Thessalias – Grecja
  • CKE – Polska
  • E&D Knowledge Consulting – Portugalia