Targi Rezultatów w Warszawie

W dniu 14.10.2015 r. w Warszawie odbyły się Targi Rezultatów organizowane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Na seminarium zaproszeni zostali beneficjenci programu Erasmus+, którzy aktywnie korzystają z możliwości jakie daje ten program. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” reprezentował Radosław Pyrek.

Pierwszą części spotkania przeprowadzili pracownicy Agencji Narodowej, którzy zaznaczyli w sposób bardzo zdecydowany jak ważne jest rozpowszechnianie rezultatów projektów, oraz jakie powinno być podejście beneficjentów do rozpowszechniania. Ponadto wyjaśnili czym powinni kierować się beneficjenci projektów w czasie pisania wniosków w części dotyczącej rozpowszechniania oraz czym jest strategia upowszechniania. Prowadząca tę część Pani Agnieszka Włodarczyk zaprezentowała również zebranym Platformę upowszechniającą rezultaty Programu Erasmus+.

Druga część, warsztatowa, miała na celu aktywizację uczestników, którzy zostali podzielni na sześć grup ćwiczeniowych. Ich zadaniem było opracowanie strategii upowszechniania projektów w kontekście lokalnym i międzynarodowym z uwzględnieniem form, technik i metod marketingowych.

Zajęcia warsztatowe były bardzo dobrą formą ćwiczeniową, która dała możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności członków zespołu, posiadających różne doświadczenia w dziedzinie upowszechniania rezultatów.