Spotkanie w Atenach – projekt CONVET

Spotkanie w Atenach – projekt CONVET

DSC 0412

Trzecie ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu odbyło się w Atenach, w Grecji, w dniach 16 i 17 kwietnia 2015r. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji nowej firmy, która dołączyła do konsorcjum partnerów – TCC zastąpiła Oake. Po formalnej prezentacji, partnerzy skoncentrowali się na omówieniu rezultatów paczki pracy nr 3. Pojawiły się wątpliwości związane ze stopniem fragmentacji efektów uczenia się, zwłaszcza na drugim stopniu kwalifikacji. Jeden z partnerów, SeaTeach, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, więc połączono się z nimi przez Skype i kontynuowano dyskusję.

 

Następnie partnerzy podjęli się omówienia pakietu pracy nr 4. Zgodnie stwierdzono, że udało się zgromadzić dużo danych, lecz ich przedstawienie nie było wystarczająco dobre, zwłaszcza dla osób mniej zorientowanych w zagadnieniach IT. Powinno się dodać kilka pytań sformułowanych z wykorzystaniem naturalnego języka i sprawdzić je pod kątem użyteczności (tzw. usability).

Kolejnym tematem w planie obrad był pakiet pracy nr 5 dotyczący fazy testowania. Omówiono arkusze oceny oraz pytania, które wymagały kilku zmian. Ustalono daty i charakterystykę grup testowych.
Na tym zakończył się dzień pierwszy spotkania.

Drugi dzień rozpoczęto sprawami związanymi z zarządzaniem, takimi jak pytania dotyczące budżetu i wnioskami o zmiany.Kolejnym tematem było omówienie pakietu pracy nr 7 dotyczącego działań upowszechniających. Aktywność w mediach społecznościowych określono na niewystarczającą i partnerzy zgodzili się na zwiększenie swoich działań w tym obszarze. Zaplanowano również treść trzeciego biuletynu oraz plan seminariów, które odbędą się w najbliższych miesiącach. Poruszono również temat konferencji końcowej w Walencji (wymagany sprzęt i ogólne przygotowania). Datę konferencji ustalono na dni 24-26 listopada 2015.

Konkretne zadania zostaną przydzielone partnerom przez system do zarządzania projektami AdminProject.

 

convet      http://con-vet.eu

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.