Projekt TAP: Drugie spotkanie partnerów

Projekt TAP: Drugie spotkanie partnerów

TAP Logo FINALW marcu, partnerzy projektu TAP – Razem przeciw ubóstwu spotkali się w Cluj-Napoca w Rumunii.

Głównym tematem spotkania były zakończone właśnie badania terenowe z osobami żyjącymi w ubóstwie lub zagrożonymi nim oraz z przedstawicielami instytucji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Okazuje się, że w każdym kraju istnieje problem ubóstwa, nawet w postrzeganej jako kraj o dużym standardzie życia Holandii. Wnioski z badań zostaną zamieszczone w publikacjach, do których przygotowania szykują się partnerzy. Ważnym punktem spotkania był temat upowszechniania. Dokonano przeglądu dotychczasowych i zaplanowano kolejne działania mające na celu informowanie o projekcie.

Więcej informacji o projekcie TAP można znaleźć w sekcji Projekty, na stronie internetowej http://tap-project.eu oraz w mediach społecznościowych: Facebook oraz Twitter.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Zmienia życie. Otwiera umysły.

erasmus