GEPP

Projekt GEPP
Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011
Program pomocowy: Program uczenie się przez całe życie Grundtvig
Numer projektu: 2009-1-AT1-GRU06-01530 4

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE.
Cel projektu

Stworzono platformę, która zawiera zbiór dobrych praktyk, przykładów i porad jak wspierać osoby z grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym (niepełnosprawni, imigranci, osoby po 50 roku życia, mniejszości etniczne i religijne, osoby posiadające niskie wykształcenie, samotni rodzice, emigranci oraz byli więźniowie).

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE. Projekt ma więc także dostarczyć miejsce do dyskusji nad kształtem wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem, ułatwić zrozumienie zróżnicowania kulturalnego, społecznego i ekonomicznego w Europie i jego wpływem na zatrudnienie i działania go wspierające oraz umożliwić wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Platforma służy do porównania prawa państw europejskich w kwestii zapobiegania bezrobociu, ustanowieniu przez partnerstwo zasad określania efektywności programów zapobiegających bezrobociu, dyskusji oraz zebraniu przez instytucje uczestniczące w projekcie narzędzi i sposobów szkolenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem, publikacji ekspertyz oraz zawiera forum dyskusyjne dla kooperacji w dziedzinie szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu

Stworzono platformę dla potrzeb gromadzenia najlepszych praktyk przykładów pomocy wejścia na rynek pracy osobom wykluczonym i utrzymania zatrudnienia.

Grupa docelowa

Szkoły (w tym szkolnictwo zawodowe), doradcy zawodowi, pracodawcy.

Partnerzy:

  • Karriere Club (Austria) – Coordinator,
  • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd (Wielka Brytania),
  • Interattiva S.a.s. (Włochy),
  • Institut Republike Slovenije za Rehabilitacijo (Słowenia),
  • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Estonia),
  • MEROSYSTEM s.r.o. (Czechy),
  • Arbes Gesellshaft für Arbeitsförderung, Bzeschäftigung und Strukturentwicklung mbH (Niemcy),
  • Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Węgry).
Strona projektu: www.gepp-project.eu