Ostatnie spotkanie partnerów oraz konferencja finalizująca projekt ET-NEETs

Ostatnie spotkanie partnerów oraz konferencja finalizująca projekt ET-NEETs

W dniu 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Koordynatora projektu TeachSport w Londynie odbyło się ostatnie spotkanie partnerów w projekcie ET-NEET’s. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów z Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii. Było ono poświęcone podsumowaniu projektu. Bardzo szeroko omówiono przygotowanie raportu końcowego.

Zaprezentowano również działania, które muszą zostać podjęte przed zakończeniem projektu i złożeniem raportu. Poświęcono szczególną uwagę upowszechnianiu rezultatów projektu oraz modułowi Dissemination w narzędziu Admin Project System wykorzystywanym do zarządzania projektem. W czasie ostatniego spotkania przedstawiono również agendę konferencji finalizującej projekt.

Konferencja odbyła się 29 czerwca 2016 roku również w siedzibie koordynatora projektu. Wzięli w niej udział zarówno partnerzy w projekcie jak i zaproszeni goście: Sebastian Koenigs – analityk ds. ekonomicznych i społecznych z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Deborah Tyler – Dyrektor generalny, Wydziału Zmian Społecznych w Wielkiej Brytanii, Julie McCafferty – manager Projektów Unii Europejskiej w Ballymun Job Centre, Ross Walker – Dyrektor Teachsport, Thomas Clements – przedstawiciel NEETS z Wielkiej Brytanii, uczestnik szkolenia na Majorce.
Sebastian Koenigs przedstawił statystyki dotyczące NEETs w całej Europie oraz efekty kształcenia i pracy z tą grupą społeczną. Julie McCafferty zaprezentowała istotę i rezultaty podobnego projektu, który był realizowany w Ballymun Jobcentre projekt nosił tytuł „NetNotNEET”. Debra Tyler zaprezentowała organizacje charytatywne działające w sektorze szkoleń dla młodzieży, wskazała również jak ważne jest słuchanie ludzi młodych zarówno w miejscu pracy jak i społeczeństwie.

Ponad to zaprezentowana została platforma internetowa, która ma na celu wyszukiwanie szkoleń nieformalnych, poza formalnych i formalnych przez NEETs. Zaprezentowano również materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Jonathan Willson zaznaczył, że projekt kończy się ogromnym sukcesem czego dowodem jest film nagrany w trakcie szkolenia dla polskich NEETs, którzy odbyli szkolenie w Londynie oraz brytyjskich NEETs, szkolonych na Majorce. Thomas Clements uczestnik szkolenia na Majorce podzielił się swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami ze szkolenia.
Konferencja skończyła się ogromnym sukcesem organizacyjnym. Zakończył ją Ross Walker, zaprezentował wizję dalszego rozwoju projektu zaprosił zebranych do korzystania z narzędzia internatowego projektu.