Międzynarodowe szkolenie w Sofii w ramach projektu ForProve Theatre

Międzynarodowe szkolenie w Sofii w ramach projektu ForProve Theatre

W dniach 7-11 listopada 2016 roku, w stolicy Bułgarii w Sofii, odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu ForProve Theatre. Uczestnicy ze wszystkich krajów partnerskich: Polski, Hiszpanii, Litwy, Chorwacji, Włoch i Bułgarii zapoznali się z nową, innowacyjną metodą Forum Theatre oraz Improv Theatre, podczas wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych.

Wykłady wyjaśniły ideę tych dwóch form teatrów i zaznajomiły osoby pracujące z młodzieżą z Przewodnikiem ForProve Theatre. Szczególną rolę zwrócono na Jokera – kluczową postać w Forum Theatre. Uczestnicy poznali praktyczne wskazówki, jak wcielić się w tę rolę. Zagadnienia związane z Improv Theatre zainspirowały uczestników do pracy na scenie, a przede wszystkim zachęciły do improwizacji. Wiedza ta została wykorzystana przez uczestników w końcowym przedstawieniu. Umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy wykorzystywali również w trakcie planowania własnych prezentacji, czyli sztuk teatralnych. Grupa z każdego kraju miała za zadanie przygotować spektakl, który prezentował wybrany problem społeczny. Celem tego zadania było przedstawienie realnej sytuacji, która miała miejsce w rzeczywistości i której doświadczyły osoby grające w sztuce. Istotnym elementem w Forum Theatre jest wyróżnienie roli prześladowcy i prześladowanego (ang. oppressor and oppressed). Zakończenie sztuki musi być otwarte – znalezienie rozwiązania jest rolą publiczności. We wspólnej dyskusji, moderowanej w specjalny sposób przez Jokera, publiczność poszukuje najlepszego wyjścia z sytuacji. W tym celu osoby z widowni mogą wcielać się w wybrane postacie na scenie i proponować inne zachowania. Realny wymiar ukazywanych sytuacji wskazuje, że nie jest to zwykły teatr, a taki który ma pomóc prześladowanym wyjść z opresji.

for_prove_baner_cr

Oprócz wykładów, przez pięć dni warsztatów uczestnicy, pod okiem dwóch trenerów z Hiszpanii, zapoznawali się z technikami występowania na scenie. Prowadzący przekazywali podstawową praktyczną wiedzę i zasady funkcjonowania na scenie dotyczącą – wykorzystania przestrzeni, emisji głosu, relacji z innymi aktorami. Przeprowadzili również wiele różnorodnych gier i zabaw tzw. worm-up , które miały za zadanie oswoić uczestników ze sceną, publicznością i swoimi kolegami, z którymi mieli stworzyć końcową prezentację.

Efektem warsztatów było sześć kilkunastominutowych spektakli, zakończonych długą dyskusją. Poszukiwania rozwiązań problemów były trudne, jednak udało się znaleźć co najmniej jedno optymalne wyjście z przestawionych sytuacji. Uczestnicy zakończyli warsztaty z teoretyczną i praktyczną wiedzą o Forum Theatre i Improv Thearte. Jednak celem nadrzędnym, było poznanie innowacyjnej techniki ForProve Theatre, która łączy w sobie wcześniej opisany Forum i Improv Theatre. Uczestnicy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. Nauczyli się jak wykorzystać poznaną metodę w swojej pracy, w celu uaktywnienia wśród młodzieży ducha przedsiębiorczości oraz jak korzystać z produktów projektu.