ForProve Theatre – spotkanie partnerskie w Chorwacji

ForProve Theatre – spotkanie partnerskie w Chorwacji

5 i 6 grudnia tego roku przedstawiciele naszego stowarzyszenia mieli przyjemność uczestniczyć w kolejnym spotkaniu partnerskim w ramach projektu ForProve Theatre.

Spotkanie odbyło się w Chorwacji w miejscowości Split. Dyskusję nad projektem rozpoczęto od podsumowania warsztatów, które zostały zrealizowane w Sofii miesiąc wcześniej. Warto wspomnieć, że warsztaty te zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników i zostały wysoko ocenione pod względem merytorycznym. Omówiono również szczegółowo bieżącą wersję podręcznika ForProve, a zgromadzone uwagi posłużą do opracowania końcowej jego wersji. Z naszego punktu widzenia najbardziej istotną kwestią poruszoną na spotkaniu był temat związany z tworzeniem elektronicznej wersji podręcznika („Visual Guide”). Podręcznik ten ma być dystrybuowany w formie płyt CD/DVD, zatem konieczne było szczegółowe omówienie treści, które powinny być tam umieszczone, aby całość była jak najbardziej atrakcyjna i wartościowa.