Kick-off meeting w Volos w Grecji

Kick-off meeting w Volos w Grecji

W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Volos w Grecjii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu WWA – WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Thessaly, który jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

Głównym zamierzeniem tego projektu jest stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.
eBook ten będzie służył zwiększeniu znajomości środowiska oceanicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Wraz z interaktywną historią, zostanie opracowany Przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Przewodnik ten przyczyni się do pełnego wykorzystania eBooka WaterWorldAdventure

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii. W trakcie dwóch, bardzo intensywnych dni przedstawiono zebranym organizacje partnerskie, ideę projektu, plan zarządzania projektem, plan rozpowszechniania rezultatów, strategię ewaluacji oraz zapewnienia wysokiej jakości podejmowanych działań.

Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do przygotowania oraz odbyli szkolenie z zakresu użytkowania Admin Project jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem. Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się we w Polsce.