DEMETRA: Developing Entrepreneurial skills & tools for woMEn in agriculTure in Rural Areas

DEMETRA: Developing Entrepreneurial skills & tools for woMEn in agriculTure in Rural Areas

Czas realizacji: 01.11.2021 – 01.11.2023
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: Numer projektu: 2021-1-ES01-KA220-ADU000026316
Typ działania: Partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Opis projektu:

DEMETRA, to projekt poświęcony tworzeniu tych warunków, które umożliwią kobietom z obszarów wiejskich zaangażowanie się w sektor rolniczy i zaprezentowanie aktywności przedsiębiorczej w wyżej wymienionym sektorze.

Poprzez dostarczenie narzędzi do edukacji kobiet w zakresie przedsiębiorczości rolniczej oraz zaoferowanie im możliwości rozwoju przedsiębiorczego nastawienia i umiejętności, projekt aspiruje do stania się kamieniem milowym i punktem odniesienia w przyszłości dla kobiet w dziedzinie agroprzedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc, projekt odpowiada na potrzebę lepszego zrozumienia istniejących i potrzebnych kompetencji kobiet na obszarach wiejskich w odniesieniu do przedsiębiorczości rolniczej i promowania bardziej integracyjnego kontekstu dla ich uczestnictwa w tej branży. Jednocześnie projekt ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kobiet na edukację poprzez specjalnie zaprojektowany innowacyjny program nauczania, platformę i system mentoringu, odzwierciedlający obecne potrzeby kobiet w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości rolniczej, a także odpowiedź na brak zasobów w kształceniu i szkoleniu zawodowym w tym obszarze edukacyjnym.

W szczególności opracowane zostaną następujące rezultaty projektu:

 1. Matryca kompetencji DEMETRA i raport zawierający propozycje polityki
 2. Program nauczania DEMETRA dla agroprzedsiębiorców
 3. DEMETRA: kompleksowa platforma
 4. Kurs pilotażowy DEMETRA
 5. Program mentoringu DEMETRA

Dla następujących odbiorców docelowych projektu DEMETRA:

– Dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego – instytucji edukacyjnych i innych organizacji szkoleniowych

– Interesariuszy, takich jak organizacje i stowarzyszenia rolnicze, rolnicy i inne podmioty wiejskie

– Kobiet z obszarów wiejskich i innych osób zaangażowanych w działalność rolniczą

– Przedsiębiorstw i startupów sektorów pokrewnych (żywność i napoje, handel, usługi, itp.)

– Decydentów

– Mediów

– Opinii publicznej

Bądź na bieżąco i obserwuj projekt DEMETRA!

Strona internetowa projektu: https://www.demetra-project.com/

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/ProjectDemetra

Partnerzy

 • Koordynator – (Cypr) IMH C.S.C LIMITED
 • (Grecja) HERAKLION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
 • (Niemcy) ISOB
 • (Słowenia) UNIWERSYTET MARIBORSKI
 • (Cypr) GRANTXPERT CONSULTING LIMITED
 • (Republika Czeska) CZU (UNIWERSYTET) Praga
 • (Polska) Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – CWEP
TECOFASH – Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

TECOFASH – Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

Implementation period: 01.01.2022 – 01.01.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-PL01-KA220-VET000034636
Action Type: Cooperation partnerships in vocational education and training

Project description:

The main objective of TECOFASH is to contribute to a competitive and sustainable European fashion industry.

The project focuses on increasing the capacity of professionals from SMEs and start-ups to turn their business toward circular business models, as well as environmental and sustainable innovation as a result of transnational and intergenerational cooperation and training. TECOFASH training considers the triple bottom line of Elkington theory: the economic, the social and the environmental, key for sustainability.

TECOFASH 3 main results:

R1. Sustainable and digital production processes

R2. Sustainable and digital management of a fashion company

R3. Online cooperative platform

TECOFASH online:

Our hashtag: #TECOFASH

Project website: https://tecofash.erasmus.site/

Partners

 • Coordinator – (Poland) Chamber of Commerce and Industry in Katowice
 • (Spain) MARKEUT SKILLS
 • (Greece) INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
 • (Italy) LOTTOZERO
 • (Poland) Association for the Promotion of Old Crafts and Culture – Wici
 • (Lithuania) Lithuanian apparel and textile industry association
 • (Poland) Centre for Education and Entrepreneurship Support – CWEP
ESG-UP – Strategic partnership to up-skill European SMEs in the development of Environmental, Social and Governance strategies

ESG-UP – Strategic partnership to up-skill European SMEs in the development of Environmental, Social and Governance strategies

Implementation period: 28.02.2022 – 27.02.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-IE01-KA220-VET-000034728
Action Type: Cooperation partnerships in vocational education and training

Project description:

The main objective of ESG-UP is to address the training and knowledge gaps of SMEs in sustainability practices to become more competitive and resilient. The project focuses on sustainable business operations as a result of integrating ESG (Environmental, Social and Governance) objectives and measurements.

ESG-UP target audience:

– SMEs and start-up business representatives (TG1), as well as

– all the professionals that provide education, C-VET, assessment and support to TG1, especially in the field of business model implementation, and also working processes, HR management or any transversal activity that help to improve their efficiency and sustainability.

The following results will be created and implemented by the end of the project implementation period:

 • mobile report on sustainable performance,
 • training package, and
 • panorama of sustainable business practices and self-assessment tool.

These results will enable SMEs employees to develop and implement efficient sustainable business models with a holistic full business approach.

Follow the project!

Project website: https://esg-up.erasmus.site

Project Facebook page: https://www.facebook.com/ESGUPproject

Project LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/esg-up-project/

Partners

 • Coordinator – (Ireland) DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE
 • (Spain) MARKEUT SKILLS
 • (Greece) INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
 • (Spain) FYG CONSULTORES
 • (Sweden) SWIDEAS
 • (Poland) STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI
BLOSSOM – Basic competences as literacy, numeracy & digital skills focused on business development

BLOSSOM – Basic competences as literacy, numeracy & digital skills focused on business development

Implementation period: 01.02.2022 – 01.02.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000035128
Action Type: Cooperation partnerships in adult education

Project description:

The overall objective of BLOSSOM is to improve learning opportunities of adult women with low qualifications by strengthening their basic competences as literacy, numeracy and digital skills focused on business development.

BLOSSOM is for adult low-qualified women and experts, providers or policymakers in adult education.

The following results will be created and implemented by the end of the project implementation period:

Result 1.

Design and development of core skills and key competencies model needed to up-skill adult women with reference to empower women motivation for professional development and business literacy, numeracy & digital skills

Result 2.

Plan and design program for women professional growth & business Literacy, Numeracy and Digital skills training for low-qualified adult women in form of TOOLKIT

Result 3.

E-Learning Platform for “BLOSSOM” training program and on-line self-assessment tool

Result 4.

Self- Assessment Tool for BLOSSOM

Find out more!

Project website: https://blossom.erasmus.site/

Project Facebook page: https://www.facebook.com/BlossomErasmusPlusProject/

Partners:

MET-VET – Metacognition for Environmental Thinking in VET

MET-VET – Metacognition for Environmental Thinking in VET

Implementation period: 01.05.2022 – 30.04.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050783

Project description:

MET-VET will support the greening process and wider European environmental and sustainability targets and objectives by developing an innovative set of tools which support environmental awareness through a broader metacognitive knowledge and skill among VET learners, and their educators to support the role of VET centres as hugely influential educators as Europe embarks on a digital and environmental shift. Set within this context, this project will facilitate the adoption of environmental metacognition strategies, improve the environmental metacognitive abilities and positive mindset towards lifelong learning, upskill VET practitioners with knowledge of environmental metacognitive theories to provide support and the skills to train learners to adopt metacognition and raise the profile of environmental metacognitive skills as a core part of VET provision at EU and national level.

Target Group:

 • VET learners engaged in digital, distance and online learning
 • VET providers and practitioners

Project Results:

 • Result 1 Metacognition for Environmental Thinking Competence Framework
 • Result 2 “Metacognition for an Environmental Approach to VET” Learner and Facilitator MOOC – The first 15 hour MOOC and supporting CPD resources is aimed at VET practitioners.
 • Result 3 VET Reflective Digital Story Library and Creation Guide – The reflective digital story library will be the key output of the MET-VET project, as it creates an immersive, engaging and highly innovative methodology to engage VET learners.
 • Result 4 VET Metacognition Change Management Toolkit – The toolkit will provide key resources to VET centres and their leaders and governance personnel to support their teachers and learners to make a sustainable transition to the integration of environmental metacognition within their existing VET learning environment.

Project website: TBA

Partners:

 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Poland)
 • INERCIA DIGITAL SL (Spain)
 • VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV (Germany)
 • ESSENIA UETP – UNIVERSITY AND ENTERPRISE TRAINING PARTNERSHIP (Italy)
 • OLOKLIROSI SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY (Greece)
 • SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED (Cyprus)
 • CUIABLUE OÜ (Estonia)
InterCulturalHotel – Intercultural Professional Development in Hospitality

InterCulturalHotel – Intercultural Professional Development in Hospitality

Implementation period: 01.12.2021 – 31.12.2023
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-IE01-KA220-VET-000033351

Project description:

InterCulturalHotel project is motivated to develop a new, innovative intercultural training framework for the hospitality sector that would fit the actual needs of the hospitality professionals. It prepare them for surprises that can arise in a foreign cultural situation and plant intercultural awareness into their minds. This project will also help hotel staff create intercultural connection with guests from China or Russia whose culture and social interaction differ significantly from Western cultures. The tasks of the project implemented under the Erasmus + program will include promoting the importance of intercultural competence among employees and increasing the competitiveness of the sector in Europe.

Target Group:

 • VET in the area of cultural awareness and and hospitality
 • Hospitality managers and staff, stakeholders or tourism social partners
 • Hotel owners and tourist enterprises
 • Hospitality guests
 • Stakeholders of the tourist industry
 • Communities and regional governments whose economies depend on tourism

Project Results:

 • R1: Needs analysis for prototype of teaching material and defining a training methodology – The consortium will conduct new surveys and interviews among the target groups to understand in-depth the intercultural challenges that still exist in hospitality. The results of the implemented analysis will lead to the creation of critical incidents prototypes in the principal departments of a hotel.
 • R2: Transfer of prototypes by partners: target languages and localisation /
 • contextualisation – Partners transfer the content of the prototypes into their own language and localise the information; for example, what is important for hotel Staff in their country in order to improve their skills when dealing with staff or hotel guests of a different culture?
 • R3: InterCulturalHotel Training Modules (web and mobile) – The InterCulturalHotel Training Modules will be a modular and structural implementation of the transferred prototypes in the form of an online version and a stand-alone mobile application. The training content will take advantage of various multimedia delivery methods supporting the learning process and will make use of cultural incidents prepared in the form of abovementioned scenarios/virtual tours.
 • R4: Testing/piloting/evaluation and improvement of teaching materials ­ This PR is one of the most important once as it will make sure that the end product will be of high quality. The more feedback the partnership will receive by the target group sector; the higher the quality of the online modules and the mobile app. The results of the project will be tested by target groups representatives and all feedback will be dully noted and passed on to the technical team for implementation of any malfunctions or bugs identified.

Project website: https://retrovet.erasmus.site/

Partners:

 • Munster Technological University – Cork, Ireland (coordinator)
 • DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD – Limassol, Cyprus
 • EDEX – EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED – Nicosia, Cyprus
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Rzeszow, Poland
 • APOSTOLINA TSALTAMPASI KAI SIA EE – Thessaloniki, Greece
 • STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND – Leuuwarden, Netherlands
 • PLOVDIVSKI UNIVERSITET PAISIY HILENDARSKI – Plovdiv, Bulgaria
 • Klaipedos turizmo mokykla – Klaipėda, Lithuania
 • LABC S.R.L. – Torino, Italy
 • Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje – Celje, Slovenia

 

RetroVET – Retrofitting Green Elements into existing VET provision

RetroVET – Retrofitting Green Elements into existing VET provision

Implementation period: 01.01.2022 – 31.12.2023
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-DE02-KA220-VET-000034687

Project description:

The RetroVET project will support the fight against climate change and promote the benefits of an environmentally sustainable approach to vocational education and training through the “Green Elements”. It aims to:
– Contribute to develop and promote a green culture among VET establishments
– Close the green skills gap between VET centres that have successfully adopted green skills implementation practices, by facilitating the integration of amongst VET centres which have not embraced ICT practices
– Develop a collaborative European Green Skills VET peer mentoring and performance improvement tool/frameworK
– Capitalise on existing European vocational training networks multiplier structures and regional hubs to mainstream ICT skills change in VET centres across Europe
– Promote and facilitate green skills learning through cross-curricular collaboration and remote peer-to-peer learning amongst European VET centres, practitioners and wider stakeholders

Target Group:

 • VET trainers
 • VET learners
 • stakeholders

Project Results:

 • R1: Best Practice Handbook on Green Skills integration– will gather and analyse best practices in the application and incorporation of the “Green Elements”: 1) Green VET Strategy, 2) Green VET Approach 3) Green VET Skills and Knowledge in VET to encourage knowledge and wider awareness of green skills within vocational learning environments, specifically amongst VET learners.
 • R2: Interactive Green VET Benchmarking Tooldesigned to measure the level of integration, willingness to adopt, level of adoption, use, skills, knowledge, barriers to implementation, of the green elements: strategy, approach and skills through criteria based on best practices already gathered in the R1
 • R3: RetroVET Platform & Matching Tool- This output will take the form of the etwinning model and will broadly align itself with the same European level mission of the etwinning platform, but for VET centre
 • R4: RetroVET Facilitator eCourse30-hour e-course and supporting CPD resources will upskill, reskill and focus VET trainers and practitioners to gain the skills and knowledge to be able to actively provide support and guidance to VET learners around green skills learning activities relating to their organisation’s specific green strategy and green approach to VET provision

Project website: https://retrovet.erasmus.site/

Partners:

 • assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH– Paderborn, Germany (coordinator)
 • Cuiablue OÜ– Tallinn, Estonia
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Rzeszów, Poland
 • LABC S.R.L., Torino, Italy
 • LOVILA LIMITED, Nicosia, Cyprus
 • MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA, Valencia, Spain
 • Mindshift Talent Advisory lda, Lisbon, Portugal

 

VOIS – Virtual Open Innovation Environment for SMEs

VOIS – Virtual Open Innovation Environment for SMEs

Implementation period: 01.01.2022 – 30.06.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-DE02-KA202-VET_000034201

Project description:

Factors such as changing market conditions, digitalisation and the emergence of the Internet of Things, require from SMEs the reinvention of their value proposition to secure their survival which is often threatened by a lack of capability to innovate and compete on the global market. Currently, open innovation (OI) competencies are rare in SMEs and, if present, are usually limited to high-tech sectors. The VOIS partnership has developed a comprehensive Virtual Open Innovation Environment allowing SMEs to effectively improve their OI competencies and their ability to implement open innovation in their firms. To this end, the Virtual OI Environment proposes 3 specific areas with opportunities for SMEs to enhance their competencies: Area 1 – Organisational Area, Area 2 – Individual Development Area and Area 3 – Open Innovation Repository. The main project result consists in an Integrated Virtual Open Innovation Environment with a methodology and tools for capacitating SME managers in Agro-Food and Bioeconomy sectors to engage and benefit from open innovation by following a comprehensive modular development programme (more details in section: Results).

Target Group:

 • SMEs

Project Results:

The project aims are achieved by the development of one main result

Virtual Open Innovation Environment is a complex platform integrating tools for building professional open innovation competence among managers within agri-food, as well as the bioeconomy sector and will directly target the need for action oriented competence development. It offers a-one-stop solution with 3 specific areas addressing different aspects of preparation in order to face the challenges of open innovation:

– Area 1: Capacitation for Organisational Open Innovation focused on open innovation strategies/methodologies for SMEs and capacitating participants to design and implement them in their organisations
– Area 2: Managers’ Development Area focused on the development of individual Open Innovation Competencies required when managing activities in the scope of open innovation
– Area 3: Open Innovation Repository – a data base about open innovation gathering tools already available and support measures for SMEs. It covers the target sector across all engaged countries and on EU level.

Project website: https://vois.erasmus.site/

Partners:

 • assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (assist GmbH) – coordinator, Paderborn, Germany
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP), Rzeszów, Poland
 • E&D Knowledge Consulting Lda., Covilha, Portugal
 • LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT), Lappeenranta, Finland
 • University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, Zagreb, Croatia
 • Heraklion Chamber of Commerce and Industry (HCCI), Heraklion, Greece
 • Hanse-Parlament, Hamburg, Germany

 

MCRE – Media literacy, critical viewing and CREative vision as effective learning approach for people with fewer opportunities

MCRE – Media literacy, critical viewing and CREative vision as effective learning approach for people with fewer opportunities

Implementation period: 01.01.2022 – 31.12.2023
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-RO01-KA220-ADU-000033435

Project description:

The rapid development of information and communication technologies, coupled with socio-demographic changes, is putting people aged 50+ and low-skilled adults under much more pressure than ever before. To keep up with these changes, it is essential to have an adequate level of media literacy to avoid digital or financial exclusion.

The goal of the MCRE project is to support adult education, increasing their media literacy and critical thinking. The project also aims to support adults in analyzing information, which will make them more resistant to fake news and misinformation.

Target Group:

 • Low-skilled people, unemployed people, people 50+
 • Adult educators

Project Results:

 • R1: MCRE E – Book – a collection of content that reinforces the necessary critical thinking skills of the European community (and in particular the target group of this project) in order to improve their ability to process information from various media. The MCRE e-book will be available on the project website, as well as downloadable as a printable PDF document.
 • R2: MCRE mobile application – will consist of several components aimed at helping the project’s target group check information gleaned from the media and understand the mechanics of how disinformation is created. The app will be available for free on iOS and Android and will be adapted for easy use by adults with low media literacy.

Project website: https://mcre.erasmus.site/

Partners:

 • Asociatia de Dezvoltare Economico – Sociala  – Curtea de Arges, Romania  (coordinator)
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości  – Rzeszów, Poland
 • Lovila Limited – Nicosia, Cyprus
 • Markeut Skills Sociedad Limitada – Valencia, Spain
 • Tiber Umbria Comett Eduacation Programme – Perugia, Italy
 • LABC S.R.L. – Torino, Italy
 • E&D Knowledge Consulting, LDA – Covilha, Portugal

 

MicroHUB – Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area

MicroHUB – Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area

Implementation period: 01.11.2021 – 31.10.2023
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Project description:

The MICROHUB project aims at developing innovative digital training solutions to enhance the effectiveness and competitiveness of crafters and artisans’ microenterprises, especially in the context of participation to national and EU markets. This will be achieved by developing relevant training solutions and material to strengthen the capacity of existing microenterprises and craft-type of enterprises to strive in the current economic environment. At the same time, the MICROHUB project is devoted to all those individuals who wish to establish their own creativity micro and craft-type enterprise as a response to a crisis or unemployment.

But what are the project deliverables?

 1. Competence Matrix
 2. Transformative Business Model
 3. Online Tool
 4. Individual Online Acceleration Procedure

In more details, MICROHUB is 4 main project results:

 • Result 1 – Competence Matrix for Digital entrepreneurship and business creative thinking for crafters in rural area
 • Result 2 – The Transformative Business Model for creativity micro businesses
 • Result 3 – Design of innovative multilingual online tool
 • Result 4 – Individual online acceleration procedure for entrepreneurs

Target Group:

 1. Crafters and artisans willing to start their business, emerging or willing to update their entrepreneurial skills, re-brand their company, re-structure their business model and promote their work and products.
 2. Trainers in entrepreneurial skills and business development.

BUT ALSO

 1. Distributors and wide public interested in the crafters’ work and products.
 2. Stakeholders such as crafters organizations, BSOs and local institution in promoting the tool.

Project website: https://microhub.erasmus.site/

Partners:

 • Coordinator – Technical University of Kosice – Slovakia
 • The International Integrity Foundation (IIF) – Malta
 • I & F Education – Ireland
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Poland
 • OECON Group – Bulgaria
 • SENSUS – Sweden
 • Anazitites Theatrou (Fix In Art) – Greece