BYE-8

BYE-8

Boosting Young Entrepreneurs – 8
Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018
Program pomocowy: Erasmus for Young Entrepreneurs
Numer projektu: COS-EYE-2015-4-01

Opis projektu:

Partnerstwo BYE-8 było transgranicznym programem wymiany, które dało przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Do wymiany doświadczenia dochodziło podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomagał początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpał korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskał możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębiał swoją wiedzę na temat nowych rynków.

Grupa docelowa:
 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myśleli o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy, którzy prowadzili małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących.

Partnerzy:

 • FORMAPER – Włochy (koordynator)
 • First Elements Euroconsultants Ltd – Cypr
 • Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza – Hiszpania
 • Employability Town Ltd – Wielka Brytania
 • Polish Chamber of Commerce – Polska
 • Instalofi levante, s.l. – Hiszpania
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
 • EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS AISBL – Belgia
 • Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V. – Holandia
 • UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA – Rumunia
Skuteczny mentoring

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014
Program pomocowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Numer projektu: II/FST/27

Opis projektu:

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Więcej

API

API

API
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00

Opis projektu:

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Za pomocą portalu świadczone są usługi:

 1. analizy trendów branżowych,
 2. analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu,
 3. analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Rezultaty projektu

 • stworzenie analitycznego portalu informatycznego dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • świadczenie usług doradczych z zakresu analizy trendów branżowych, postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: api.cwep.eu
Mobile

Mobile

Mobile
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-003/12-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Za pomocą portalu informatycznego świadczone są następujące usługi:

 1. mobilna strefa informacyjna
 2. mobilna strefa doradcza
 3. mobilna strefa e-learningowa

Rezultaty projektu

 • portal informatyczny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • usługi doradcze z zakresu wsparcia procesu wdrażania ICT poprzez urządzenia typu mobile.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: mobile.cwep.eu
Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Portal składać się będzie z trzech modułów:

 • informacyjnego – zawierającego informacje nt. wdrożeń nowoczesnych technologii ICT w przedsiębiorstwach,
 • usługi wymiany danych i wsparcia doradczego dla przedsiębiorców – poprzez który świadczone będą zdalnie usługi doradcze na temat możliwości wdrożenia zaawansowanych technologii ICT w danym przedsiębiorstwie,
 • usługi pakietów zaawansowanych szkoleń e-learningowych – obejmujący kursy e-learningowe poświęcone tematyce wdrażania technologii ICT.

Rezultaty projektu

 • stworzenie aktywnej platformy dla MŚP,
 • świadczenie usług doradczych dla MŚP z zakresu do wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z terenu województwa podkarpackiego chcące wdrażać nowoczesne technologie ICT.

Partnerzy:

 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.