Skuteczny mentoring

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014
Program pomocowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Numer projektu: II/FST/27

Opis projektu:

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Cel ten został zrealizowany przez odbycie wizyty studyjnej do Szwajcarii, spotkanie z ekspertami szwajcarskimi w tematyce mentoringu oraz przygotowanie publikacji prezentującej skuteczne rozwiązania szwajcarskie z zakresu mentoringu. Zidentyfikowanie, szczegółowe opisanie i spopularyzowanie wiedzy na ten temat przyczyniło się do lepszego funkcjonowania instytucji polskich wykorzystujących mentoring. Projekt pozwolił na sprawne zorganizowanie i odbycie wizyty studyjnej oraz opracowanie publikacji prezentującej rozwiązania szwajcarskie w zakresie mentoringu.

Harmonogram realizacji projektu:

  • Etap I – „Przygotowanie do wizyty studyjnej” [01/10/2013-31/12/2013].
  • Etap II – „Zapoznanie się z rozwiązaniami szwajcarskimi w dziedzinie mentoringu – study tour” [01/01/2014-31/03/2014].
  • Etap III – „Promocja rozwiązań szwajcarskich w dziedzinie mentoringu” [01/03/2014-30/06/2014].

Rezultaty projektu/korzyści:

  • Realizacja wizyty studyjnej
  • Podpisany list intencyjny z Partnerem zagranicznym
  • Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu
  • Wzrost liczby podmiotów objętych wsparciem wdrażających najlepsze praktyki

Grupa docelowa:
Głównymi odbiorcami efektów projektu były instytucje publiczne i prywatne wykorzystujące lub zainteresowane wykorzystaniem mentoringu w swojej działalności, ośrodki akademickie, których przedmiotem badań były tego typu metody, a także osoby prywatne zainteresowane tą tematyką.

Wartość dofinansowania: 20 682,84 CHF

Zapraszamy na: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch, www.alp-carp.com.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej