Pierwsze spotkanie Partnerów w ramach projektu SELF-E

Pierwsze spotkanie Partnerów w ramach projektu SELF-E

12 i 13 lutego 2018 r. w Rzeszowie w siedzibie stowarzyszenia CWEP odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projekty SELF-E. Uczestniczyli w nim partnerzy z Litwy, Cypru, Polski oraz Bułgarii.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu oraz przedstawienia jego koncepcji. Następnie partnerzy dyskutowali nad wstępną wersją materiałów metodycznych dla kierownika i mentora osoby pracującej z młodzieżą w ramach kursu szkoleniowego SELF-E. Poruszono również temat upowszechniania projektu przez partnerów, a także ustalono datę i miejsce kolejnego spotkania w projekcie SELF-E . Na koniec rozdano wszystkim uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.