Pierwsze spotkanie partnerów projektu Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Greenopolis odbyło się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi zlokalizowanej w Czudcu (Polska).

Spotkanie było okazją do poznania się partnerów i rozdzielenia pracy na pierwsze pół roku.

Omówiono także kwestie dotyczące między innymi: zarządzania, finansów czy upowszechniania projektu.

Ponadto pierwsze spotkanie było okazją do zaprezentowania działania i możliwości naszego autorskiego narzędzia – platformy AdminProject. Będzie ona wspomagać proces zarządzania podczas trwania projektu.