Spotkanie w ramach projektu Children Rough Sleepers

Spotkanie w ramach projektu Children Rough Sleepers

W dniach 3-4 marca 2013 r. w Uniwersytecie w Wolverhampton (Wielka Brytania) odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu pn. A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children realizowanego w ramach Programu Daphne III.

Celem projektu jest zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu z Holandii, Polski, Portugalii, Słowenii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Oprócz tych krajów, w projekt zaangażowany jest także partner z Włoch.

 

 daphne eu         daphne    

 

Projekt CRS jest współfinansowany w ramach programu Daphne III Unii Europejskiej.

This project has been funded by the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Project partners and can in no way be taken to feflect the views of the European Commission.