Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development (Greenopolis)

Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development (Greenopolis)

Czas realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA201-064753

Opis projektu:

Gdy zmiany klimatu, przeludnienie i nierówności zaczynają odbijać się na naszej planecie i na globalnym rozwoju ludzkości, zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia dla pomyślnej przyszłości. W ciągu ostatnich lat zrównoważony rozwój znajdował się w agendzie politycznej UE. W 2001 r. UE ustanowiła strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, a ostatnio miała duży wkład w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez podkreślenia roli edukacji. Edukacja ma kluczowe znaczenie dla opracowywania i promowania zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb rozwojowych zarówno ludzi, jak i planety (ONZ, 2013). Edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) należy rozumieć jako integralną część wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie. Wszystkie instytucje edukacyjne, od edukacji przedszkolnej do szkolnictwa wyższego, w tym edukacji pozaformalnej i nieformalnej, powinny rozważyć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i wspierać rozwój kluczowych przekrojowych kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem. (Issues and Trends in ESD, UN, 2018).

Cel

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych materiałów do edukacji dzieci w zakresie zrównoważonego rozwoju (w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat) oraz zwiększenie ich zainteresowania dotyczącego STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki). Ta dydaktyka oparta będzie na interaktywnym eBooku do formalnego, pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

Rezultaty projektu:
  • O1: eBook Greenopolis

Partnerzy:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi – Czudec, Polska (koordynator)
  • Dječji vrtić Radost Zadar – Zadar, Chorwacja
  • CWEP – Rzeszów, Polska
  • ADVANCIS-BUSINESS SERVICES – Porto – Portugalia
  • Boon Unipessoal, Lda – Matosinhos, Portugalia
  • ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF VAMOS – Vamos, Grecja

Strona internetowa projektu: https://greenopolis.erasmus.site/