DEMETRA: Developing Entrepreneurial skills & tools for woMEn in agriculTure in Rural Areas

DEMETRA: Developing Entrepreneurial skills & tools for woMEn in agriculTure in Rural Areas

Czas realizacji: 01.11.2021 – 01.11.2023
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: Numer projektu: 2021-1-ES01-KA220-ADU000026316
Typ działania: Partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Opis projektu:

DEMETRA, to projekt poświęcony tworzeniu tych warunków, które umożliwią kobietom z obszarów wiejskich zaangażowanie się w sektor rolniczy i zaprezentowanie aktywności przedsiębiorczej w wyżej wymienionym sektorze.

Poprzez dostarczenie narzędzi do edukacji kobiet w zakresie przedsiębiorczości rolniczej oraz zaoferowanie im możliwości rozwoju przedsiębiorczego nastawienia i umiejętności, projekt aspiruje do stania się kamieniem milowym i punktem odniesienia w przyszłości dla kobiet w dziedzinie agroprzedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc, projekt odpowiada na potrzebę lepszego zrozumienia istniejących i potrzebnych kompetencji kobiet na obszarach wiejskich w odniesieniu do przedsiębiorczości rolniczej i promowania bardziej integracyjnego kontekstu dla ich uczestnictwa w tej branży. Jednocześnie projekt ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kobiet na edukację poprzez specjalnie zaprojektowany innowacyjny program nauczania, platformę i system mentoringu, odzwierciedlający obecne potrzeby kobiet w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości rolniczej, a także odpowiedź na brak zasobów w kształceniu i szkoleniu zawodowym w tym obszarze edukacyjnym.

W szczególności opracowane zostaną następujące rezultaty projektu:

 1. Matryca kompetencji DEMETRA i raport zawierający propozycje polityki
 2. Program nauczania DEMETRA dla agroprzedsiębiorców
 3. DEMETRA: kompleksowa platforma
 4. Kurs pilotażowy DEMETRA
 5. Program mentoringu DEMETRA

Dla następujących odbiorców docelowych projektu DEMETRA:

– Dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego – instytucji edukacyjnych i innych organizacji szkoleniowych

– Interesariuszy, takich jak organizacje i stowarzyszenia rolnicze, rolnicy i inne podmioty wiejskie

– Kobiet z obszarów wiejskich i innych osób zaangażowanych w działalność rolniczą

– Przedsiębiorstw i startupów sektorów pokrewnych (żywność i napoje, handel, usługi, itp.)

– Decydentów

– Mediów

– Opinii publicznej

Bądź na bieżąco i obserwuj projekt DEMETRA!

Strona internetowa projektu: https://www.demetra-project.com/

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/ProjectDemetra

Partnerzy

 • Koordynator – (Cypr) IMH C.S.C LIMITED
 • (Grecja) HERAKLION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
 • (Niemcy) ISOB
 • (Słowenia) UNIWERSYTET MARIBORSKI
 • (Cypr) GRANTXPERT CONSULTING LIMITED
 • (Republika Czeska) CZU (UNIWERSYTET) Praga
 • (Polska) Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – CWEP
TECOFASH – Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

TECOFASH – Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

Implementation period: 01.01.2022 – 01.01.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-PL01-KA220-VET000034636
Action Type: Cooperation partnerships in vocational education and training

Project description:

The main objective of TECOFASH is to contribute to a competitive and sustainable European fashion industry.

The project focuses on increasing the capacity of professionals from SMEs and start-ups to turn their business toward circular business models, as well as environmental and sustainable innovation as a result of transnational and intergenerational cooperation and training. TECOFASH training considers the triple bottom line of Elkington theory: the economic, the social and the environmental, key for sustainability.

TECOFASH 3 main results:

R1. Sustainable and digital production processes

R2. Sustainable and digital management of a fashion company

R3. Online cooperative platform

TECOFASH online:

Our hashtag: #TECOFASH

Project website: https://tecofash.erasmus.site/

Partners

 • Coordinator – (Poland) Chamber of Commerce and Industry in Katowice
 • (Spain) MARKEUT SKILLS
 • (Greece) INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
 • (Italy) LOTTOZERO
 • (Poland) Association for the Promotion of Old Crafts and Culture – Wici
 • (Lithuania) Lithuanian apparel and textile industry association
 • (Poland) Centre for Education and Entrepreneurship Support – CWEP
ESG-UP – Strategic partnership to up-skill European SMEs in the development of Environmental, Social and Governance strategies

ESG-UP – Strategic partnership to up-skill European SMEs in the development of Environmental, Social and Governance strategies

Implementation period: 28.02.2022 – 27.02.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-IE01-KA220-VET-000034728
Action Type: Cooperation partnerships in vocational education and training

Project description:

The main objective of ESG-UP is to address the training and knowledge gaps of SMEs in sustainability practices to become more competitive and resilient. The project focuses on sustainable business operations as a result of integrating ESG (Environmental, Social and Governance) objectives and measurements.

ESG-UP target audience:

– SMEs and start-up business representatives (TG1), as well as

– all the professionals that provide education, C-VET, assessment and support to TG1, especially in the field of business model implementation, and also working processes, HR management or any transversal activity that help to improve their efficiency and sustainability.

The following results will be created and implemented by the end of the project implementation period:

 • mobile report on sustainable performance,
 • training package, and
 • panorama of sustainable business practices and self-assessment tool.

These results will enable SMEs employees to develop and implement efficient sustainable business models with a holistic full business approach.

Follow the project!

Project website: https://esg-up.erasmus.site

Project Facebook page: https://www.facebook.com/ESGUPproject

Project LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/esg-up-project/

Partners

 • Coordinator – (Ireland) DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE
 • (Spain) MARKEUT SKILLS
 • (Greece) INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
 • (Spain) FYG CONSULTORES
 • (Sweden) SWIDEAS
 • (Poland) STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI
BOOST – third project newsletter

BOOST – third project newsletter

May 2022 marked the final period of the BOOST project.

The third newsletter highlights:

– the BOOST coaching programme and linked activities (coaching cycles, toolkit development) and

– the fourth transnational partnership meeting.

Check out the third newsletter to get to know the project a little more!

DOWNLOAD Newsletter 3 – Summer 2022

ENTRE-FORWARD – Entrepreneurship Guidance Assessment Tool

ENTRE-FORWARD – Entrepreneurship Guidance Assessment Tool

ENTRE-FORWARD (Enhancing entrepreneurship skills) is an international project co-financed by the European Commission under the Erasmus+ Programme; the project is implemented and developed by six organisations from six countries (Portugal, Poland, France, Italy, Spain & Greece) sharing the ultimate aim to support upskilling and raising awareness to educators, trainers and guidance practitioners in education training, employment, and the general public on the development of entrepreneurial skills.

Entrepreneurship Guidance Assessment Tool – The aim of this ressource is to assist career counselors to assess entrepreneurial skills of young adults, in order to provide them tailor made services and implement specific career guidance schemes towards entrepreneurship. The online tool includes tests that will be helpful for the identification, evaluation, and development of entrepreneurial skills for wide audiences and especially for young adults.

Read more in our newsletter!

DOWNLOAD

BLOSSOM – Basic competences as literacy, numeracy & digital skills focused on business development

BLOSSOM – Basic competences as literacy, numeracy & digital skills focused on business development

Implementation period: 01.02.2022 – 01.02.2024
Assistance program: ERASMUS+
Project number: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000035128
Action Type: Cooperation partnerships in adult education

Project description:

The overall objective of BLOSSOM is to improve learning opportunities of adult women with low qualifications by strengthening their basic competences as literacy, numeracy and digital skills focused on business development.

BLOSSOM is for adult low-qualified women and experts, providers or policymakers in adult education.

The following results will be created and implemented by the end of the project implementation period:

Result 1.

Design and development of core skills and key competencies model needed to up-skill adult women with reference to empower women motivation for professional development and business literacy, numeracy & digital skills

Result 2.

Plan and design program for women professional growth & business Literacy, Numeracy and Digital skills training for low-qualified adult women in form of TOOLKIT

Result 3.

E-Learning Platform for “BLOSSOM” training program and on-line self-assessment tool

Result 4.

Self- Assessment Tool for BLOSSOM

Find out more!

Project website: https://blossom.erasmus.site/

Project Facebook page: https://www.facebook.com/BlossomErasmusPlusProject/

Partners:

OPI PROJECT NEWSLETTER NO.4

OPI PROJECT NEWSLETTER NO.4

OPI project is on the run-up to be completed!

OPI project aims to develop and test a comprehensive methodology and tools for requalification of human resources to obtain professional competences for those future oriented positions in open innovation scope

We are finishing work on the project results!

Find out more from OPI PROJECT NEWSLETTER NO.4.

ENTRE-FORWARD – Handbook on Entrepreneurial Training and Skills

ENTRE-FORWARD – Handbook on Entrepreneurial Training and Skills

ENTRE-FORWARD (Enhancing entrepreneurship skills) is an international project co-financed by the European Commission under the Erasmus+ Programme; the project is implemented and developed by six organisations from six countries (Portugal, Poland, France, Italy, Spain & Greece) sharing the ultimate aim to support upskilling and raising awareness to educators, trainers and guidance practitioners in education training, employment, and the general public on the development of entrepreneurial skills.

Handbook on Entrepreneurial Training and Skills – focuses on a review and evaluation of best practices and training courses in Europe, as well as a mapping of labor market needs and entrepreneurship prospects in Europe and in partner countries.

Read more in our newsletter!

DOWNLOAD

First Newsletter – Project Digi4SME

First Newsletter – Project Digi4SME

We present the second Newsletter of Digi4SME project. Have a look and find out about work in progress!

The material is available here.

Digital-Z Woman – E-BRIEF

Digital-Z Woman – E-BRIEF

We invite you to read the e-news, which was created within the framework of the project. Here you will find general information about the project, its goals, objectives, and learn more about the results of the project and the activities of the partners. Continue reading