EKS – Entrepreneurship is the Key to Success

EKS – Entrepreneurship is the Key to Success

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-DK01-KA204-060180

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie odpowiednich umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (szczególnie młodzieży NEET o niskich kwalifikacjach w wieku 20–24 lat) w nabywaniu kompetencji przedsiębiorczych. Celem projektu jest również budowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie u przedsiębiorców umiejętności przydatnych do rozwoju ich działalności, które w przyszłości staną się niezbędne, ale obecnie nie są uważane za kluczowe.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Przeprowadzenie badań pogłębionych ze szczegółową charakterystyką potrzeb szkoleniowych młodych osób dorosłych i ich umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości (kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, koordynacja)
  • Stworzenie gry symulacyjnej, która pozwoli udoskonalać te 5 umiejetności w sposób innowacyjny, aby wspierać poruszanie się osób na rynku pracy, i sprawić aby odgrywali aktywna role w społeczeństwie
  • Utworzenie podręcznika dydaktycznego dotyczącego korzystania z gry
  • Upowszechnianie projektu

Grupa docelowa:

  • Młode osoby dorosłe (NEET) w wieku 20-24 lat, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, o niskich kwalifikacjach
  • Edukatorzy osób dorosłych, w tym doradcy zawodowi pracujący w ramach edukacji pozaformalnej

Rezultaty projektu:

  • Gra symulacyjna EKS (IO1)
  • Podręcznik dydaktyczny EKS (IO2)

Partnerzy:

BrainLog – Odense, Dania
Instalofi Levante sl – Walencja, Hiszpania
Sdrudzenie Znam i Moga – Sofia, Bułgaria
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci – Rzeszów, Polska
E&D Knowledge Consulting, LDA – Covilha, Portugalia
Kainotomia & Sia EE – Larissa, Grecja
CSI Center for Social Innovation LTD – Nikozja, Cypr
LABC S.R.L. – Turyn, Włochy

Strona internetowa: https://eks.erasmus.site