Drugie spotkanie w ramach projektu NoCyberbulling at school.

Drugie spotkanie w ramach projektu NoCyberbulling at school.

Zespół Szkół w Vila Verde – malowniczej wiosce na północy Portugalii, jest miejscem, gdzie zarówno nauczyciele jak i uczniowie zaangażowali się w walkę z cyberprzemocą. Szkoła ta była miejscem, gdzie partnerzy NoCyberbulling spotkali się aby omówić kwestie związane z realizacją projektu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji szkoły i jej problemów z cyberprzemocą. Następnie zaprezentowano i omówiono wyniki poprzedniego szkolenia LTTA oraz ankiet dotyczących cyberprzemocy. Ostatnim punktem pierwszego dnia było spotkanie z przedstawicielką władz samorządowych, zajmującą się edukacją.

Drugiego dnia, partnerzy spotkali się w innym miejscu – Casa de conhencimento (House of knowledge) – niezwykłym i nowoczesnym miejscu, gdzie edukacja spotyka się z technologią. Po prezentacji instytucji i jej innowacyjnej oferty, partnerzy wrócili do pracy nad projektem. Partner z Włoch zaprezentował stronę internetową, ustalono kolejne kroki i zadania. Po zakończeniu pracy, partnerzy pojechali do Porto, aby odwiedzić szkołę, która, ze względu na swoje położenie (dzielnica o wysokim poziomie przestępczości) oraz ciekawą ofertę dla uczniów, może być przykładem tego jak można walczyć z cyberprzemocą. Następne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w grudniu 2017, we Włoszech.