Drugie spotkanie projektu SELF-E

Drugie spotkanie projektu SELF-E

Dnia 3-4 października 2018 roku odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu SELF-E w Nikozji (Cypr). Celem spotkania było omówienie dotychczasowych efektów pracy oraz przygotowanie się na kolejne miesiące. Podzielono zadania wśród partnerów, odniesiono się do już zrobionej części oraz określono zarys przyszłych działań.