DECENT

DECENT

DECENT- Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight agaiNst functional illiteracy

Termin realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2017-1-RO01-KA204-037242

Opis projektu: 

Głównym celem projektu DECENT jest zwiększenie skuteczności walki z funkcjonalnym analfabetyzmem wśród nisko wykwalifikowanych osób narażonych na wykluczenie społeczne w Rumunii, w Polsce, w Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii i we Włoszech.

Grupą docelową projektu DECENT są osoby dorosłe, które są narażone na ryzyko wykluczenia społecznego (długotrwale bezrobotne, zagrożone ubóstwem, słabo wykształcone). Wszystkie działania projektu będą miały na celu rozwiązywanie problemów i poprawę sytuacji tej grupy. Ponadto projekt będzie tworzył narzędzia dla instytucji, które wspierają i dbają o osoby z funkcjonalnym analfabetyzmem, takie jak:

 • ośrodki kształcenia dorosłych,
 • szkoły dla dorosłych,
 • uczelnie trzeciego wieku,
 • stowarzyszenia wspierające walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym,
 • samorządy lokalne i regionalne wydziałów edukacyjnych oraz wychowawców dorosłych.

Partnerzy:

  • Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala – Curtea de Arges, Romania
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości – Rzeszów, Poland
  • Znam i Moga LTD – Sofia, Bulgaria
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET – Lefkosia, Cyprus
  • INSTALOFI LEVANTE SL – Valencia, Spain
  • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI – Palermo, Italy
Strona projektu: decent.erasmus.site