4EXPORT – 3 spotkanie partnerów

4EXPORT – 3 spotkanie partnerów

18 lutego odbyło się 3 spotkanie partnerów projektu 4Export w formie online, które planowo miało mieć miejsce we Włoszech.

Dyskusje podczas spotkania dotyczyły między innymi finalizacji rezultatu IO2, a także działań w ramach rezultatów IO3 i IO4. Podsumowano dotychczasową pracę oraz zaplanowano kolejne kroki.