Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Portal składać się będzie z trzech modułów:

  • informacyjnego – zawierającego informacje nt. wdrożeń nowoczesnych technologii ICT w przedsiębiorstwach,
  • usługi wymiany danych i wsparcia doradczego dla przedsiębiorców – poprzez który świadczone będą zdalnie usługi doradcze na temat możliwości wdrożenia zaawansowanych technologii ICT w danym przedsiębiorstwie,
  • usługi pakietów zaawansowanych szkoleń e-learningowych – obejmujący kursy e-learningowe poświęcone tematyce wdrażania technologii ICT.

Rezultaty projektu

  • stworzenie aktywnej platformy dla MŚP,
  • świadczenie usług doradczych dla MŚP z zakresu do wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z terenu województwa podkarpackiego chcące wdrażać nowoczesne technologie ICT.

Partnerzy:

  • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
  • Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”,
  • Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.